Zeus Primitivo del Salento Limited

Giá bán:  Chai

  • GIỐNG NHO: Primitive
  • MÀU SẮC: Rượu có màu đỏ ruby với phản xạ màu tím khi rót ra ly
  • NHIỆT ĐỘ THƯỞNG THỨC: Lý tưởng nhất là từ 16 -18 độ C
  • THỂ TÍCH: 750 ml
  • VỤ NHO: 2016
  • ABV: 19% AIc/Vol
Zeus Primitivo del Salento Limited

Giá bán:  Chai